Публічний договір (оферта)

на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

 Цей договір між ФОП Гочачко Наталія Федорівна (далі - «Продавець») і користувачем послугами інтернет-сайту (далі - «Замовник») є договором доручення на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів та визначає основні умови замовлення, купівлі-продажу і доставки товарів через інтернет-сайт fvsm.net/delivery (далі - «Інтернет-магазин»). Замовник, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього публічного договору (далі - «Договір») на наступних умовах.

1. Визначення термінів

1.1. Товар – об'єкт угоди сторін, який був обраний Замовником на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик.

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою fvsm.net/delivery, створений для ознайомлення Замовника із запропонованим Продавцем товаром, а також замовленням та купівлею товарів за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі Товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

1.4. Продавець – власники Інтернет-магазину, та їх партнери.

1.5. Замовлення – рішення Замовника замовити Товар і його доставку, оформлене в Інтернет-магазині.

2. Загальні положення

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією Інтернет-магазину Замовнику укласти договір купівлі-продажу і доставки товарів. Зазначений договір є публічним, тобто діє Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, а його умови однакові для всіх користувачів послугами Інтернет-магазину.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції, що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу і доставки товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.3. Оформленням Замовлення Замовник підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції.

2.4. Укладаючи Договір, тобто приймаючи умови даної пропозиції шляхом оформлення Замовлення, Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції;

б) Замовник дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати персональні дані Замовника третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника з метою виконання Замовлення. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

3. Ціна товару

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Замовника про зміну ціни Товару.

3.4. Замовник має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Замовником Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Замовника при оформленні Замовлення.

3.7. Зобов'язання Замовника по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Замовником за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину на сторінці «Оформлення замовлення» за адресою fvsm.net/delivery/checkout в розділі «Тип оплати».

4. Оформлення замовлення

4.1. Замовлення Товару здійснюється Замовником через сервіс сайту Інтернет-магазину.

4.2. При оформленні Замовлення на сайті Інтернет-магазину Замовник зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. Ім'я Замовника або вказаної ним особи (далі - «Представник»);

4.2.2. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Замовника);

4.2.3. Контактний номер телефону.

4.3. Найменування, кількість та ціна обраного Замовником Товару вказуються в кошику на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Замовника. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику при покупці товарів в Інтернет-магазині.

4.5. Ухвалення Замовником умов цього договору здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину.

4.6. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.7. Договір купівлі-продажу і доставки товарів дистанційним способом між Продавцем і Замовником вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту Інтернет-магазину або видачі Продавцем Замовнику касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5. Доставка замовлення

5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «Інфо» за адресою fvsm.net/delivery. Порядок і умови доставки замовленого Товару Замовник погоджує з представником Інтернет-магазину після оформлення Замовлення.

5.2. Самовивіз Товару:

5.2.1. Після формування заявки Замовник може розрахуватися і отримати свій Товар за адресою м.Київ, вул.Цитадельна, 6/8 за графіком: ПН - НД: 12:00 - 16:00 та 17:00 - 21:00.

5.2.2. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Замовника або його Представнику з моменту отримання Товару шляхом підписання Сторонами товарного чека.

5.3. Доставка Товару здійснюється власними силами представниками Інтернет-магазину згідно з умовами доставки або із залученням третіх осіб (перевізника).

5.4. При отриманні Товару Замовник повинен у присутності представника Інтернет-магазину перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність).

5.5. Замовник або Представник Замовника під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.

6. Повернення товару

6.1. Замовник має право відмовитися від непідакцизного Товару в будь-який час до його передачі, а після передачі непідакцизного Товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Повернення непідакцизного Товару належної якості можливе у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт покупки і умови замовлення зазначеного Товару.

6.3. Повернення Товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою м.Київ, вул.Цитадельна, 6/8 за графіком: ПН - НД: 12:00 - 16:00 та 17:00 - 21:00.

6.4. При відмові Замовника від непідакцизного Товару належної якості Продавець повертає кошти в розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат продавця на доставку Товару, який повертається.

6.5. Повернення суми, зазначеної в п.6.4. здійснюється одночасно з поверненням Товару.

7. Відповідальність сторін

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок неналежного використання Товару, попередньо замовленого в межах сервісу Інтернет-магазину і придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Замовника після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

Адреса та реквізити

ФОП Гочачко Наталія Федорівна

Адреса: м.Київ, вул.А. Антонова, 5Б, к.307

Розрахунковий рахунок: UA953808050000000026008634625

Банк отримувач: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

Виписка з Єдиного державного реєстру №2 183 000 0000 003971 від 22.02.2019 р.